Vereniging Markdal

Vereniging Markdal

2014 – heden

De vereniging Markdal is een vereniging van bewoners en betrokkenen bij het Markdal ten zuiden van Breda. De vereniging werkt op onorthodoxe wijze, met een hoge mate van burgerparticipatie, aan duurzame gebiedsontwikkeling. Hierdoor komt er in het Markdal meer ruimte voor natuur en water, met behoud van leefbaarheid en economisch perspectief voor de bewoners. De stichting Markdal is de werkorganisatie van de vereniging Markdal. Een greep uit mijn communicatiewerk voor de vereniging Markdal en de daaronder hangende stichting:

  • Opstellen 5-jaren communicatieplan
  • Opzetten en bijhouden websites
  • Opzetten en bijhouden sociale media-accounts
  • Organiseren informatiebijeenkomsten en discussieavonden
  • Redigeren projectvoorstellen, plannen van aanpak, beleidsdocumenten, webteksten, persberichten, brieven
  • Organiseren van promotiemateriaal
brainstorm Markdal 900x636
Markdal opdrachten BegripinBeeld
Scroll naar boven